მისია და პარტნიორები

საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა გაეროს ასოციაცია ჩამოყალიბა 2018 წლის თებერვალში. დაარსების დღიდან ასოციასიას განხორციელებული აქვს არა ერთი პროექტი როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ ისეთ ინსტიტუციებში როგორიცაა გაეროს სათაო ოფისი ნიუ-იორკში, ევროპარლამენტი ბრიუსელში და ა.შ.

ახალგაზრდა დიპლომატთა გაეროს ასოციაციის წევრები გახლავთ ორგანიზატორები გაეროს საერთაშორისო კონფერენციების "Student Leadership Conference on Development" და "Student Conference On Paris Agreement" ნიუ-იორკის გაეროს ოფისში. ასევე, 2021 წლიდან ასოციაციის წევრებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა ორგანიზება გაუწიონ საერთაშორისო ღონისძიებებს ჟენევის გაეროს ოფისში.